AMÉRICA

País Asociación Dirección web
Argentina Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI)  http://www.fondosargentina.org.ar/
Bolivia Asociación Boliviana de Agentes de Valores (ABAV)  http://www.abav.com.bo
Brasil Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)  http://portal.anbima.com.br/
Canadá The Investment Funds Institute of Canada  http://www.ific.ca
Chile Asociación de Administradora de Fondos Mutuos de Chile AG. (AAFM)  http://www.aafm.cl
Colombia Asociación de Fiduciarias (AF)  http://www.asofiduciarias.org.co
Costa Rica Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión (CNSFI)  http://www.fondoscostarica.com
Ecuador Asociación de Administradoras de Fondos y Fideicomisos (AAFFE)  http://www.aaffe.org
El Salvador Asociación de Casas y Corredores de Bolsa (ACABOLSA)  https://www.bves.com.sv/acabolsa/index.htm
México Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB)  http://www.amib.com.mx
Perú Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos
 
 
República Dominicana Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Inc.  
Estados Unidos Investment Company Institute  http://www.ici.org
Venezuela Asociación de Administradoras de Fondos (AVAF)  http://www.avaf.org